Historie

 

hrad Trosky – Národní kulturní památka, symbol Českého ráje. Ruiny středověkého hradu na čedičové skále – hrad nebyl nikdy dobit. Strážní věže Panna a Baba – jedinečný rozhled do krajiny.

hrad Kost - Jeden z nejzachovalejších, nejvýznamnějších a zároveň posledních středověkých hradů v České republice. Čtyři prohlídkové okruhy, četné kulturní akce – rytíři, šermíři, čarodějnice apod. Procházka přírodní rezervací Údolí Plakánek.

zámek Hrubá Skála - Zámek, který byl postaven na skalním pískovcovém masivu už ve druhé polovině 14. století. Z vyhlídkové věže je nádherný pohled na sklaní město. Zámecký hotel.

hrad Valdštějn – Nejstarší hrad Českého ráje, umístěný uprostřed lesů. Klasicistní palác, romantický palác, kaple sv. Jana Nepomuckého, středověké sklepení. Kamenný most ozdobený barokními sochami českých patronů.

zámek Sychrov – Významný romantický zámek ze 17. století. Cenné vnitřní vybavení, bohatá řezbářská výzdoba.  Zámecký park, četné kulturní akce.

hospital Kuks – Bývalý špitál s lékárnou, národní kulturní památka. Perla českého baroka s bohatou sochařskou výzdobou. Farmaceutické muzeum, 7 km dlouhá okružní naučná stezka Betlém – Kuks.